Visatos pažinimo link

Šeštadienis, 2023-09-23, 11:34 PM

Sveiki Guest | RSS | Pagrindinis | | Registruotis | Prisijungimas

Pagrindinis » 2016 » Rugsėjis » 3 » Pokalbiai su Viešpačiu Maitrėja (3)
9:20 AM
Pokalbiai su Viešpačiu Maitrėja (3)

Я Бог Майтрея. Я сново здесь.

И так мы будем говорить о Боге.

Я счастлив, что тебе наконец

Дали имя моего образа.

 

Что это значит?

Это значит, что наконец

Тебе пришло время говорить о том,

Что Я хочу вам рассказать.

 

Информационное поле  принимает вибрации

Очень великого качества.

А это значит, что эта информация

Будет такой, какую Я хочу передать.

 

Невозможно понять Бога

С низкими вибрациями своего понятия.

Поэтому те, которые хотят научиться

Понимать Бога, должны много работать.

 

Я Бог Майтрея

Я расскажу, как понять Бога.

 

Сперва, вы должны  без сомнений,

Принимать идею, что Бог есть.

Если есть сомнение, то значит,

Что вам далеко от понимания, что такое Бог.

 

Но есть много людей,

Которые в своем сердце уже давно

 Нашли место Богу.

 

Бог Един. Он есть. Но вы не думайте,

Что Бог и ты –  что - то отдельное.

Никогда не думайте, что есть Бог

И что есть человек.

 

Есть Бог, который создан из материи,

Которую он сам и сотворил.

Человек – это материя,

Это развитие самого Бога.

 

Он сам себя творит

Из энергии, которая формирует  действие.

 

Если не будет действия,

Вы не сформируете энергию,

Которая помогает выдержатся всей Вселенной.

 

Действие – это энергия.

Она находится везде.

И в материи, и в духовном уровне вашего мира

И на всей Вселенной.

 

Бог – это энергия. Я энергия.

Ты тоже энергия, но очень грубая.

А это значит, что эта энергия

Действует на очень узком поле.

 

Но все - таки, человек - это энергия.

Бог тоже  энергия.

Только вибрации \ очень разные.

Но это есть то же самое – это энергия.

 

Значит, что вы формируете,

То вы наливаете в общую энергию.

Или вы помогаете энергии вселенной развиваться,

Или вы со своими грубыми действиями и мыслями,

Несете грубость в поле вселенной.

 

Грубая энергия – это очень тонкая материя.

Если в вселенной много грубой энергии,

То это мешает циркулировать энергии

Высшего качества.

 

Развитие становится очень слабым

И не только самого человека, но и всей вселенной.

Это уже не развитие, а ограниченность,

Ограниченность развития самого человека

И развития планеты, развития всего мира.

 

Человек со своими грубыми мыслями, действиями

Очень ограничивает  развитие всего мира,

То есть – развитие самого Бога.

 

Бог – это энергия, в том числе – это и ты.

Если ты будешь очень грубой энергией,

То ты закроешь возможность

Очень тонкой энергии войты в твою структуру

И твое развитие уже кончится.

 

У Бога нет возможности уничтожать себя.

Он  Абсолют.  Он есть.

Если его не будет – не будет и тебя.

Значит,  Бог не может допустить,

Чтоб человек (энергия Бога) стал себя уничтожать.

 

Есть две возможности:

Это удалить то, что не помогает Богу.

Или сделать все, чтоб грубая материя

(в том числе и человек) могла трансформироваться.

 

Об удаление я не буду говорить,

Потому, что вам всегда интереснее.

То, что грубое.

Я буду говорить о том, что человек

Должен развиваться ради Бога,

Ради самого себя.

 

Человек - это часть Бога.

Нет отдельности  между Богом и человеком.

Есть Единое и вы должны понять,

что ваше развитие – это развитие самого Бога.

 

Только сознание есть разного качества,

Но сознание есть.

И если ваша сознание ограничено,

То попросите Бога, чтоб он вам открыл сознание.

 

Почему надо попросить?

Потому, что ваша структура

Сделана из двух материй.

 

Первая материя – это сознание Высшего

И вторая – сознание материальной структуры.

И эта материальная структура должна развиваться

До такой степени, чтоб совсем поняла сознание Высшего.

 

Но оно может и не согласиться развиваться –

Это свободная воля человека,

Которая и была дана для развития.

 

Если есть  возможность выбирать,

То значит – есть действие.

А действие, это развитие.

 

Когда человек не согласен развиваться,           

Тогда он остается с грубыми энергиями

И ему становится невозможно

Жить во Вселенной.

 

Aš Viešpats Maitrėja. Aš vėl čia.

Ir taip mes vėl kalbėsime apie Dievą.

Aš laimingas, kad pagaliau tau

Suteikė vardą mano įvaizdžio.

 

Ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad pagaliau

Tau atėjo laikas kalbėti tai,

Ką Aš noriu pasakyti.

 

Informacinis laukas priima vibracijas

Labai aukštos kokybės.

O tai reiškia, kad ši informacija

Bus tokia, kokią Aš noriu perduoti.

 

Neįmanoma suprasti Dievo

Su žemų vibracijų suvokimu.

Todėl tie, kurie nori išmokti

Suprasti Dievą, turi daug dirbti.

 

Aš Viešpats Maitrėja

Aš kalbėsiu, kaip suprasti Dievą.

 

Pirmiausia, jūs turite be abejonės

Priimti idėją, kad Dievas yra,

Jeigu yra abejonė, tai reiškia,

Kad jūs labai toli nuo suvokimo, kas yra Dievas.

 

Bet yra daug žmonių,

Kurie savoj širdį jau seniai

Rado vietą Dievui.

 

Dievas Visuma. Jis yra. Bet jūs negalvokite,

Kad Dievas ir tu – tai kažkas atskiro.

Niekada negalvokite, kad yra Dievas – ir yra žmogus.

 

Yra Dievas, kuris yra iš materijos,

Kurią Jis pats ir sukūrė. Žmogus – taip pat materija,

Tai paties Dievo vystymasis.

Jis pats save kuria

Iš energijos, kurią formuoja veiksmas.

 

Jei nebus veiksmo,

Jūs nesuformuosite energijos,

Kuri padeda išsilaikyti visai Visatai.

 

Veiksmas – tai energija.

Ji yra visur.

Ir materijoje, ir dvasiniame  lygmenyje jūsų pasaulio

Ir visoje Visatoje.

 

Dievas – tai energija. Aš energija.

Tu taip pat energija, tik labai grubi.

Ir tai reiškia, kad ši energija

Veikia tik labai siauram plote.

 

Ir vis tik, žmogus tai energija.

Dievas taip pat energija.

Tik vibracijos yra labai skirtingos,

Bet visa tai yra bendra energija.

 

Vadinasi, tai ką jūs formuojate

Įsilieja į bendrą energiją.

Arba jūs padedate Visatos energijai vystytis,

Arba jūs su savo grubiais veiksmais ir mintimis

Įnešate grubumo į Visatos lauką.

 

Grubi energija – tai labai tanki materija.

Jeigu Visatoje yra daug grubios energijos,

Vadinasi, tai trukdo cirkuliuoti energijai

Aukštesnės kokybės.

 

Vystymasis tampa labai silpnas

Ir ne tik paties žmogaus, bet ir visos visatos.

Tai jau ne vystymasis, bet suvaržymas.

Suvaržymas augimo.

Augimo žmogaus, planetos,

bei viso pasaulio.

 

Žmogus su savo grubiomis mintimis, veiksmu

Labai suvaržo vystymosi viso pasaulio,

Tai yra – vystymosi paties Dievo.

 

Dievas – tai energija, tam tarpe – tai ir tu.

Jeigu tu būsi labai grubi energija,

Tai tu uždarysi galimybę

Labai subtiliai energijai įeiti į tavo struktūrą

Ir tavo vystymasis pasibaigs.

 

Dievas neturi galimybės save sunaikinti.

Jis yra Absoliutas. Jis yra.

Jeigu jo nebus – nebus ir tavęs. Tai reiškia, kad Dievas neleis

Jog žmogus (Dievo energija) save pradėtų sunaikinti.

 

Yra dvi galimybės:

Sunaikinti tai, kas nepadeda Dievui,

Arba padaryti viską, kad grubi energija

(tame tarpe ir žmogus) galėtų transformuotis.

 

Apie sunaikinimą aš nekalbėsiu,

Todėl, kad jums daug įdomiau, tai, kas grubu.

Aš kalbėsiu apie tai, kad žmogus turi vystytis vardan Dievo,

Vardan savęs paties.

 

Žmogus – tai Dievo dalis.

Nėra atskirties tarp Dievo ir žmogaus.

Yra Visuma ir jūs turite suprasti,

Kad jūsų vystymasis – tai Dievo vystymasis.

 

Tik sąmonė yra skirtingos kokybės,

Bet sąmonė yra.

Ir jeigu jūsų sąmonė apribota,

Tai paprašykite Dievo, kad jis ją atvertų.

 

Kodėl reikia paprašyti?

Todėl, kad jūsų struktūra

Susideda iš dviejų materijų.

 

Pirmoji materija – tai Aukščiausiojo sąmonė

Ir antroji – sąmonė materialaus plano.

Ir ši materiali struktūra turi vystytis

Iki tokio lygio, kol visiškai supras Aukščiausiojo sąmonę.

 

Bet ji gali nesutikti vystytis -

Tai žmogaus laisva valia,

Kuri ir buvo suteikta dėl vystymosi eigos.

 

Jeigu yra galimybė rinktis,

Vadinasi – tai veiksmas.

O veiksmas, tai augimas, tai vystymasis.

 

Kai žmogus nesutinka vystytis,

Jis pasilieka su grubiomis energijomis

Ir jam tampa neįmanoma

Gyventi Visatoje.

Peržiūros: 1231 | Įkelta: Violeta | Tags: sąmonė, Viešpats Mairėja | Vertinimas: 5.0/2
Viso komentarų: 0
Name *:
Email *:
Code *:

Tinklapio kategorijos

Prisijungimo forma

Paieška

Kalendorius

«  Rugsėjis 2016  »
SePiAnTrKePeŠe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Statistika


Iš viso online: 1
Svečiai: 1
Vartotojai: 0