Visatos pažinimo link

Sekmadienis, 2023-09-24, 3:56 AM

Sveiki Guest | RSS | Pagrindinis | | Registruotis | Prisijungimas

Pagrindinis » 2015 » Gegužė » 28 » Laikas apmąstymams
10:26 AM
Laikas apmąstymams

Мистерия – это место, где происходит дискуссия величайших сил. В эту созиданию было приглашено и ваша команда. Мы смотрели, как вы готовы проявлять новое учение.  Мы много говорили о том, что люди должны себя менять, как должна происходить Земная жизнь. Было написано много писем Владик. 10 лет мы пробовали с вами начать разговор. Хотели, что вы не только прочитали, но и поняли, что надо соблюдать, что там написано, и стараться это понять. Но время ходит (ваше время) и надо учиться дольше. Мы пригласили вашу команду в «гостях», чтоб могли посмотреть – работать дальше с вами или не работать. Чтоб вам понять новую идею, нам для этого надо дать много сил и энергию. Для каждого общения мы потратим много энергий. Чтоб вы, люди, поняли новую идею, мы будем потратить еще больше энергий. Слишком много, что нельзя ее потратить неправильно. Передача информации – это одно дело. Для того энергию дают и Владики, и человек. Но процесс должен поменять курс. Должно начинаться новое обучение и очень серьёзное. Мы не хотим потратить свою драгоценную энергию даром, «на ветер». Мы должны быть уверенны – можем с вами работать или не можем. Если мы увидим, что вы не способны принимать новое обучение – то мы прощаемся. Что хотели сказать – все сказали. А для нового обучение мы должны знать – можем ли мы вам доверять эту энергию и информацию.

Ваши эфирные тела сконцентрировали свою энергию в нашем энергетическом слое. Мы будем анализировать ваше появление в каждодневной сфере. И, что я могу сказать – вам не надо стараться нам сделать хороший имидж. Это не поможет, потому что мы делаем выводы по разным причинам. Не вам знать, на что мы будем обращать внимание. Мы дали вам 2 недели, чтоб обдумать, как хотели жить. О тогда сделаем выводы. Почему об этом говорю – чтоб знали, пройдут две недели и узнайте, будем дальше с вами работать по новой программе или нет. Если будем – то ваша судьба измениться. Много вашей жизни измениться. Но только по тому, чтоб вы больше поняли и могли работать по полной программе.

До встречи (надеюсь)

Да, конечно, мы встретимся. Только работать будем или по полной программе, или так, как всегда: медленно и слабо. Очень хотелось, чтоб выдержали свой тест. Мы очень хотим работать, но пока не знаем, как этого вы хотите и на что вы готовы пойти.

Теософия

 

Misterija – tai vieta, kur  vyksta diskusija aukščiausiųjų jėgų. Į šitą susitikimą buvo pakviesta ir jūsų komanda. Mes stebėjome, kaip jūs esate pasiruošę išreikšti naują mokymą. Mes daug kalbėjome apie tai, kad žmonės turi save keisti, apie tai, kaip turėtų vystytis Žemiškasis gyvenimas. Buvo parašyta daug Valdovų laiškų. 10 metų mes mėginome pradėti su jumis pokalbį. Norėjome, kad jūs ne tik perskaitytumėte laiškus, bet ir suprastumėte, kaip svarbu  suvokti, kas juose rašoma. Bet laikas eina (jūsų laikas) ir reikia labiau mokytis. Mes pakvietėme jūsų komandą į „svečius“, kad galėtume pažiūrėti – dirbti toliau su jumis ar nedirbti. Kad jūs suprastumėte naują idėją, tam mes turime įdėti daug jėgų ir energijos. Kiekvienam pranešimui mes sunaudojame daug energijos. Kad jūs, žmonės, suprastumėte naują idėją, mes išnaudosime dar daugiau energijos. Per daug, kad galėtume ją naudoti neteisingai. Informacijos perdavimas – tai viena. Dėl to energiją duoda ir Valdovai, ir žmogus. Bet procesas turi keisti kursą. Turi prasidėti naujas ir labai rimtas apmokymas. Mes nenorime išeikvoti savo brangios energijos be reikalo, paleisti pavėjui. Mes turime būti įsitikinę – galime su jumis dirbti, ar negalime. Jeigu mes pamatysime, kad jūs nesate pajėgūs priimti naujo apmokymo – tada mes atsisveikinsime. Ką norėjome pasakyti, viską pasakėme. O pradedant naują apmokymą, turime žinoti ar galime jums patikėti šią energiją ir informaciją

Jūsų eteriniai kūnai sukoncentravo savo energiją mūsų energetiniame lygmenyje. Mes analizuosime jūsų elgesį kasdieninėje sferoje. Ir, ką aš galiu pasakyti – jums nereikia stengtis mums padaryti gero įvaizdžio. Tai nepadės, todėl, kad mes darome išvadas pagal įvairias priežastis. Ne jums žinoti į ką labiausiai atkreipsime dėmesį. Mes jums davėme 2 savaites, kad pagalvotumėte, kaip norėtumėte gyventi. O tada padarysime išvadas. Kodėl apie tai kalbu – kad žinotumėte jog po dviejų savaičių sužinosite ar su jumis dirbsime pagal naują programą ar ne. Jeigu dirbsime – tai jūsų likimas pasikeis. Daug kas jūsų gyvenime pasikeis. Bet tik tam, kad kuo daugiau suprastumėte ir galėtumėte dirbti iš visų jėgų.

Iki pasimatymo (tikiuosi)

Žinoma, mes susitiksime. Tik klausymas ar dirbsime pagal naują programą ar taip, kaip visados : lėtai ir silpnai. Labai norėtųsi, kad jūs išlaikytumėte testą. Mes labai norime dirbti, bet kol kas nežinome ar to tikrai norite jūs ir kam iš tikrųjų jūs pasiruošę.

Teosofija

 

Peržiūros: 1168 | Įkelta: Violeta | Tags: Teosifija, misterija | Vertinimas: 5.0/7
Viso komentarų: 0
Name *:
Email *:
Code *:

Tinklapio kategorijos

Prisijungimo forma

Paieška

Kalendorius

«  Gegužė 2015  »
SePiAnTrKePeŠe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Statistika


Iš viso online: 1
Svečiai: 1
Vartotojai: 0